Tanker

Stopp.

Lukk øynene og kjenn etter.

Hva foregår i deg akkurat nå?

Hvilke tanker er der, følelser, behov..?

Jeg vil her gå så langt å påstå at alle problemene vi møter i hverdagen egentlig handler om oss selv og vårt eget tankemønster.

I stedet for å tenke tankene våre, lar vi nemlig tankene våre styre oss.

Det er her vi skaper problemer for oss selv. Eksempler på dette er hvordan vi bekymrer oss, stresser, og skaper uro. Vårt indre drama. Det faktum at vi faktisk greier å tenke oss syke sier jo alt. Dette kommer oftest av at vi identifiserer oss med et visst tankemønster som er kun en fantasi, en projesering inn i fremtiden. Gjerne basert på frykt. Det er en historie som summerer det opp fint:

«En løve er ute i jungelen en tørr sommermåned, og kommer over et vannhull. Etter å ha  drukket seg utørst legger den seg ned i solen og sovner tilfreds.En annen gang kommer et menneske over det samme vannhullet. Etter å ha drukket seg utørst så setter det seg ned ved siden av vannhullet og stirrer tankefult ut i luften. En smertefull spenning knyter seg i magen. Tårer begynner å trille nedover kinnene. Skuldrene og nakken spenner seg, og en tilstand som likner en depresjon sprer seg i mennesket. I dette stadiet av dyp uro, der søvnen ikke får slippe til, blir mennesket sittende lenge. Tanken som startet det hele var: Hva hvis det blir tørke neste år, og dette vannhullet slutter å eksistere… Hva da med meg…?»

Hver tanke er egentlig kun et forslag. Et lite forslag som dukker opp bakerst i sinnet vårt. Vi kan selv velge om vi ønsker å følge det forslaget, reagere, skape nye tanker rundt det, eller slippe det. Gjennom å objektivt observere de tankene som dukker opp i det vi lukker øynene våre kan vi bli bevisste på visse tankemønstre og reaksjoner. Gjennom å bli bevisst kan vi forandre dem. Eller sagt på en annen måte; det er vårt forhold til dem som vil forandre seg.

Gjennom en praksis i hverdagen der vi bevisstgjør oss selv og tar ansvar for våre egne tanker og følelser, vil vi kunne se at akkurat nå så er alt helt perfekt. Akkurat nå så lever jeg, puster jeg, tenker jeg, ER jeg.

Det er i denne tilstanden at vi så kan spørre oss selv; hvem er denne «jeg» som disse tankene kommer til? Svaret finner vi ikke i hodet som en ny tanke, men mer som en følelse litt sentrert i brystet.

Hvis vi finner denne følelsen så vil vi kunne se at det meste av dette dramaet vi skaper i vårt sinn kun er vårt eget, at ingen andre fikk oss til å føle det, at kanskje det ikke er så viktig når det kommer til stykket.

Prøv selv…

relaxed-state-of-mind

«Your mind is a garden, your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds»                    

                                                                                                                   ~ Unknown