Hatha Yoga

Betegnelsen Hatha Yoga ble introdusert av Yogi Swami Swatmarama på 1500 tallet i hans verk «Hatha Yoga Pradipika», der han omtalte blant annet: renseteknikker (krias), pusteteknikker (Pranayama), spesielle stillinger (asanas), og meditasjon, med det formål å bane vei for en åndelig oppvåkning.

I sanskrit betyr ‘ha’ sol eller varm, aktiv eller utadvendt, og “tha” betyr måne eller kulde, passiv eller mottakende. Hatha yoga er foreningen av disse motsatte kreftene.

Solhilsen i klassisk Hatha Yoga

Det var riktignok først med Swami Sivananda (1887-1963) at den Hatha yogaen vi kjenner i dag ble satt i et system. Swami Sivananda dedikerte livet sitt til å hjelpe andre, og etter å ha jobbet i mange år som lege gav han opp alt for å leve som munk i Rishikesh i Nord-India. Han mente at han tidligere kun hadde utsatt folks lidelse, men ønsket nå å gi folk en mulighet til å selv holde seg friske gjennom å oppta en enkel daglig praksis og tankesett.

Etter utdypende studier, praksis og dedikasjon, satte den tidligere legen sammen en klasse bestående av de 12 primære asanas (stillinger) innen yogaen, basert på de 5 prinsippene han satte sammen for et fullgodt liv og levesett:

-Riktig fysisk aktivitet (asanas)
-Riktig pust (pranayama)
-Riktig avspenning (savasana)
-Riktig mat
-Selvinnsikt og meditasjon (vedanta og dhyana)

Hatha yoga vil gjennom disse prinsippene kunne skape en balanse i både kroppen og sinnet vårt, og vi vil da oppnå et harmonisk tankesett, bli mer motstandsdyktige ovenfor for sykdom, og få en generell økt livskvalitet.

Hatha yoga er en av yogaformene vi underviser her på Ekvilibrium. Sjekk timeplanen vår for en mulighet til å være med å praktisere. Velkommen til oss.