Energi

Innen yoga hører man ofte det snakkes om ordet «prana» i forskjellige forbindelser. Kort fortalt er prana et samlebegrep for energi i yogisk (vedantisk) filosofi. Innen yoga blir prana ofte omtalt som livsenergi.

Siden ordet «livsenergi» for noen kan oppfattes som litt svulstig kan vi prøve å forklare det slik:

Hele universet er energi i bevegelse. Alt er bygd opp av dette. Det er energi som får galakser til å forme seg, stjerner til å brenne og planeter til å sirkulere og gå i baner. Det er energi som binder atomer sammen, energi som binder molekyler til celler, det er rett og slett energi som skaper oss. Denne universelle energien har mange forskjellige navn. Den blir ofte omtalt som «chi» eller «qi» i kinesisk medisin og kampsport, men innen yoga referer vi til den som prana. Siden det sies at hele universet drives av prana, så beskrives prana ofte som en form for vibrasjon, intelligens eller bevissthet. Alt er egentlig prana.

Se på det slik: Vi lærte på skolen at et atom kun er et elektron som svirrer rundt en kjerne av nøytroner/protoner. Vi har også delt atomet videre etter dette, men hva disse delene kalles er ikke så relevant her. Det som er viktig er at mellom disse delene av materiet er det et «tomrom», og det er dette tomrommet vi kan si er prana.

Det finnes dessverre ikke et dekkende norsk ord for å oversette den nøyaktige betydningen av prana i de forskjellige sammenhengene som ordet brukes, men innen yoga kan vi gjerne se på det som en form for skapende kraft, en livsenergi.

Vi mennesker, og alt annet for den saks skyld, er dermed avhengig av prana for å fungere. I denne sammenhengen kan vi tenke på prana som en form for livsenergi som strømmer gjennom oss. Prana er årsaken til skapelsen av den fysiske kroppen i form av fosteret som dannes i livmoren. Kroppens forbrenningsprosesser trekker ut prana fra maten vi spiser og fra luften som vi puster og bruker denne energien som drivstoff. Vi mottar også prana direkte fra omgivelsene fra solen, vind, farger osv. Livskraften holder ikke bare kroppen i gang, men tilfører også informasjon og intelligens til kroppens ulike fysiske systemer så vel som sinnets mentale prosesser. For mer om kroppens energisystem, klikk her.

Vi kan her si at sunnhet et resultat av både overskudd og en jevn fordeling av prana i hele kroppens energisystem. Når strømmen av prana blokkeres, kommer ut av balanse eller er mangelfull, øker mulighetene for sykdom. Det er kun etter at det oppstår forstyrrelser i pranaen at sykdom kommer til uttrykk, da i form av fysiske lidelser.

Det er her yogapraksisen kommer inn som et medisinsk hjelpemiddel for vårt liv og helse. Yoga jobber med å løse opp i blokkeringer i energistrømmen vår, mentalt såvel som fysisk, og er et verktøy for å balansere og fordele energien jevnt i oss.

«Everything that was, is, or shall be, is nothing but the differnet modes of expression of the universial force: Prana. » Pramahansa Yogananda