«Jeg er så sliten…»

I nettutgave av Varden 16.10.12 skriver Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, om et viktig tema. Vi håper hans innlegg kan inspirere deg til å ta gode valg for deg selv og egen helse. Dersom vi lærer oss til å lytte til egen kropp og bli bevisst på eget sinn kan vi…