Energisystemet i kroppen vår

Prana er et uttrykk som ofte dukker opp i yoga, og i denne forbindelse snakker vi ofte om energikanaler og energisentre i kroppen vår. I følge de gamle yogatekstene har vi rundt 72000 små og store energikanaler (nadis) i kroppen, og energisenterene (chakraene) er de stedene der energikanalene møtes og krysses og hvor vi tar…

Energi

Innen yoga hører man ofte det snakkes om ordet «prana» i forskjellige forbindelser. Kort fortalt er prana et samlebegrep for energi i yogisk (vedantisk) filosofi. Innen yoga blir prana ofte omtalt som livsenergi. Siden ordet «livsenergi» for noen kan oppfattes som litt svulstig kan vi prøve å forklare det slik: Hele universet er energi i bevegelse….